CV
Dr. Fatma SEDES Yüksek Mimar, Restorasyon Uzmanı;

Dr. Fatma SEDES, 1977 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1978 yılında
Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü’nde mimarlık görevine başladı. 1979 yılında
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinin açtığı ‘Lisans sonrası Eğitim’ sınavını geçerek aynı fakültenin, Prof.
Dr. Doğan KUBAN’ın başkanlığını yaptığı Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bölümünde iki yıl
süre ile yüksek lisans eğitimi aldı. 1979 yılında ‘Ahşap Yapılarda Isı Yalıtımı Örnekleme ve
Detaylar’ başlığı altında lisan tezini tamamladı.

1981 yılında İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne Y.Mimar-Restorasyon Uzmanı olarak
görevine devam etti. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon
Ana Bilim Dalı’nda doktora programını tamamlayan Mimar Fatma Sedes, 1985 yılında seminer
çalışmalalrını tamamladı. 1991 yılında ‘İslami İbadet Yapılarında Osmanlı Dönemi Kentsel Mekanı
İçindeki Konumu-İzmir Örneği ve Günümüz Yapısına Yansımaları’ başlığı altındaki Doktora tezini
tamamlayarak Doktor Mimar Ünvanını aldı.

İstanbul ve İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerindeki mimarlık görevi sırasında ve sonrasında
hazırladığı ve uygulamalarında bulunduğu rölöve ve restorasyon projeleri arasında şunlar yer
almaktadır:

* Tekirdağ Müzesi Restorasyon Projesi (1978)
* Safranbolu Gümüş Sokak Rölöve ve Restorasyon Projeleri (1978)
* Çanakkale, İngiliz Konağı Rölöve ve Restorasyon Projeleri (1979)
* İstanbul, Lala Hayrettin Paşa Camii (Chalcoprathian Kilisesi) Rölöve ve Restorasyon
Projeleri (1979)
* İstanbul, Boğaziçi’nde Sivil Mimarlık örneği bir Konak’ın Rölöve ve Restorasyon
Projeleri (1979)
* İzmir, Çeşme Kalesi Restorasyon Projeleri (1981,1982,1983,1986,1988)
* İzmir, Kadife Kale Rölöve ve Restorasyon Projeleri (1982,1983)
* İzmir, Kadife Kale’de yer alan Mescit Kalıntısı ve Sarnıç’ın Rölöve Projeleri (1983)
* İzmir, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Basmane Binalarının Tefriş Projeleri (1983)
* Manisa, Alaşehir’de bir Osmanlı Yapısı’nın Rölöve ve Restorasyon Projeleri (1983)
* Manisa, Soma, Darkale Köyü’nde Ahşap Köy Camisi’nin Çevre Düzenleme Projesi (1983)
* İzmir, Etnografya Müzesi’nin Münferit Teşhir Elemanları Projesi (1986-89)
* Aydın, Söke, Hacı Halil Paşa Kütüphanesi Rölöve ve Restorasyon Projeleri (1987)
* İzmir, Selçuk Osmanlı İmareti Rölöve ve Restorasyon Projesi (1987)
* Denizli, Pamukkale (Hierepolis) Örenyeri Roma Hamamı ve Çevresindeki Kalıntıların
Rölöve ve Restorasyon Projeleri (1988-89)
* İzmir, Bornova Askeri Gazinosunda Atatürk Heykeli Kaide ve Çevre Tanzimi Projeleri
(1990)
* İzmir, Alsancak’ta Sivil Mimarlık Örneği Konutun Rölöve ve Restorasyon Projesi (1990)
* İzmir, Mithat Paşa Caddesi Üzerinde Sakız Tipi Sivil Mimarlık Örneği Taşınmazın
Rölöve ve Restorasyon Projesi (1990)
* Kocaeli, (Gebze) Eskihisar Kalesi Komutanlık Binası Rölöve ve Restorasyon Projeleri
Yapımı Yürütücülüğü (2001)
* İstanbul, Galata Kuledibi Göz Araştırma Hastahanesi Restorasyonunun Resmi Danışmanlığı
(2001,2002)
* İstanbul, Karaköy Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Restorasyonunun Resmi
Danışmanlığı (2001)
* İstanbul, Balat Dimitri KANTEMİR Evi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
Yapımı ve Yürütücülüğü (2001)
* İstanbul, Galata Yanıkkapı Sokakta Bulunan Horozlu Yanık Kapının Rölöve, Restitüsyon,
ve Restorasyon Ön Proje Raporu (2001-2002)
* İstanbul, Eyüp Ahmet Dede Mescidi Ön Araştırma Raporu (2002)
* İstanbul, Beyazıt Simkeşhane-i Amire Önündeki Theodosius Zafer Takı Kalıntılarının
Çevre Düzenleme Çalışması (2002,2003)
* İstanbul, Beyoğlu Atlas Sitesi (Eski Saray) Restorasyonu Kontrol Amirliği
(2000,2001,2002,2003)
* İstanbul, Topkapı Sarayı Mutfaklar Seksiyonu, Rölöve ve Restorasyon Projeleri, Proje Yapım
İşi Proje Yöneticiliği (2005)
* İstanbul, Arkeoloji Müzeleri Kimyahane Binaları Rölöve, Restitüston ve Restorasyon Projeleri
Yapım İşi Proje Yöneticiliği (2005)
* İstanbul, Eminönü Turhan Hatice Sultan Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
Yapım İşi, Proje Yöneticiliği (2005)
* İstanbul, Eyüp Sultan Reşat Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapım İşi,
(2006)
* İstanbul, Eyüp Çeşmeleri Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapım İşi, Proje
Müellifliği (2006)
* İstanbul, Süleymaniye Kanunui Sultan Süleyman, Hürrem Sultan ve Mimar Sinan Türbeleri
ve Hazire Alanları Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapım İşi, Proje
Müellifliği (2006)
* Van, Gevaş Akdamar Kilisesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi Uygulama Koordinatör-
lüğü (2005, 2007)
* Mardin, Dayrulzafaran Manastırı Onarımı Uygulama Koordinatörlüğü (2006, 2007)
* İstanbul, Sarıyer Nafi Baba Türbesi ve Hazire Alanı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
Projeleri Yapım İşi, Proje Müellefliği (2007)
* İstanbul, Süleymaniye Yenileme Alanı 651-653 Adalar Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
Projeleri Yapım İşi, Proje Müellifliği (2007)
* Ağrı, Doğubayazıt İshakpaşa Sarayı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi Uygulama
Koordinatörlüğü (2007, 2008)
* İstanbul, Topkapu Sarayı Müzesi Harem Yapıları Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
Projeleri Yapım İşi, Proje Müellifliği (2007, 2008)
* İstanbul, Bakırköy Şenlikköy Eski Kilise Cami Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
Projeleri Yapım İşi, Proje Müellifliği (2008)
* İstanbul, Beylerbeyi Abdullah Ağa Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
Projeleri Yapım İşi, Proje Müellifliği (2008)
Ayrıca pek çok Sivil Mimarlık Örneği Eserin Proje Müellifliği

Dr. Fatma SEDES, 1988 yılında Fas’ın Fes kentinde kurulması düşünülen ‘İslami Eserleri
Müzesi’nin Oluşturulması Projesinde’ görev aldı.

1988-1995 yılları arasında İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nda
Üye ve Başkan Yardımcılığında görev aldı.

1989 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihini
anlatmak üzere bir süre öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etti,

1990 yılında Avusturya Salzburg’da ‘Tarihi Eserlerin Korunması’ konulu seminere katıldı.

1992 yılında Hollanda Amsterdam’da düzenlenen ‘Restorasyon Fuarında’ görev aldı.

1995-1996 yıllarında Selçuk, Efes Müzesi ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nde ‘Birgi Çakırağa
Konağı ve Çevresindeki Evlerin Restorasyonu’ ve ‘İzmir Forbes Köşkü’ konulu Türkçe ve
İngilizce konferans verdi.

2002-2003 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
bölümünde Arkeojeofizik derslerinde Restorasyon teknikleri hakkında öğrencilerle söyleşilere
katıldı.

Pek çok Konferans, Söyleşi ve Röportajda yaptığı işler ve uzmanlık alanında devam eden
çalışmaları yayınlanmış ve aktif olarak mesleki aktiveleri devam etmektedir.

İngilizce CV'yi görmek için tıklayınız.